Biest/colostrum van levensbelang!


Een veulen wordt zonder antistoffen geboren. Biest/colostrum is van levensbelang! Dit is de eerste melk van de merrie. De sleutelwoorden in de biestvoorziening hierbij zijn, veel, vaak en vlug. Het veulen moet binnen twee uur na de geboorte de eerste biest binnen krijgen. Tot acht uur na de geboorte is de meest efficiënte opname van de antistoffen. De eerste uren na de geboorte bevat de maag nog weinig zuur en is de barrière tussen de dunne darm en de bloedbaan nog niet gesloten. Het veulen is dus in staat om stoffen uit de biest onveranderd op te nemen. Daarna sluit de darmwand zich namelijk al. Elke twee uur moet een veulen zo’n 500 ml biest opnemen. Het liefst 2 liter in de eerste acht uur. Per uur gaan ze wel zes tot zeven keer naar de merrie om te drinken.

Biest bevat antilichamen tegen diverse ziektes waarmee de moeder in aanraking geweest is. De biest kan dus vele ziektes bij het veulen voorkomen. Het veulen is zelf de eerste paar weken na de geboorte nog niet in staat om antilichamen te produceren. Zonder biest zal het veulen dus sterven omdat het geen enkele bescherming tegen ziekteverwekkers heeft.
De biest van de moeder van het veulen is beter dan de biest van een andere merrie omdat de moeder in dezelfde omgeving leeft als waar het veulen terecht komt. De biest van de moeder zal dus antistoffen bevatten tegen ziektekiemen die in die omgeving voorkomen.
Als de merrie overlijdt bij de geboorte kun je dus het beste biest geven van een merrie van dezelfde stal. Het verhuizen van een merrie op het einde van haar dracht is om diezelfde reden niet verstandig. De moeder heeft dan nog geen antistoffen tegen de ziektekiemen op de nieuwe locatie en haar veulen zal dus niet beschermd zijn tegen die ziektekiemen.
Het is dus aan te raden om uw drachtige merrie ca 4 weken voor de uitgerekende datum te brengen zodat de biest zich kan aanpassen.

Naast antilichamen bevat biest veel energie en heeft dus een hoge voedingswaarde.
Dit heeft het pasgeboren veulen nodig om zijn lichaamstemperatuur op peil te houden en voor de pogingen om op te krabbelen. Binnen korte tijd is de geringe energievoorraad van het veulen uitgeput. Het veulen verzwakt en het blijkt dat moederdieren verzwakte jongen minder goed verzorgen. Een levendig jong prikkelt moederzorg en lactatie, een lusteloos jong niet.

Biest heeft nog een belangrijke functie, nl. de afdrijvende werking.
Dat zorgt ervoor dat de pek, dat in de darmen zit, makkelijker naar buiten komt.
Darmpek is een zwarte, kleverige massa die bestaat uit afgestorven darmcellen en slijm.
Deze mest moet er binnen 12-24 uur afkomen anders kan het veulen koliek krijgen.
Nog een reden waarom goede biest van levensbelang is!


De kwaliteit van de biest is met een refractometer te bepalen en heeft een Brix-waarde van minimaal 22. Dat is een maat voor de hoeveelheid antistoffen. Hoe beter de biest, hoe beter het veulen in haar jonge leven beschermd is tegen ziekten.
Friese Kraamstal controleert standaard bij elke geboortebegeleiding de kwaliteit van de biest van de merrie m.b.v. de refractometer. Indien de biest van onvoldoende kwaliteit is zal er direct worden ingegrepen en passende maatregelen worden genomen.

In samenwerking met EquiLife paardenartsen kunt u voor de optie kiezen om een gezondheidscheck te laten doen bij uw paard en pasgeboren veulen op dag 1 na de geboorte. Voor een gereduceerd tarief zal dan via bloedafname de antilichamen worden gecontroleerd van het veulen en vindt er een gezondheidscheck van merrie en veulen plaats.