Veulennamen 2023

De eerste veulentjes zijn alweer geboren. En daarbij komt ook het bedenken van een naam voor het veulen! Ieder stamboek heeft zijn eigen regels ten aanzien van de naam van het veulen. Het ene stamboek houdt per jaar een aantal beginletters aan, bij een ander stamboek begint de naam van het veulen met dezelfde letter als die van de vader of de moeder. Hierbij de regels geldend in Nederland van het KFPS en het KWPN stamboek. We beginnen met het Friese Stamboek;

KFPS

(Friezen-stamboek)Friese paarden hebben over het algemeen echte traditionele Friese voornamen. Het Friese Stamboek verplicht dit niet, maar stelt het wel op prijs. Zelfs de in het buitenland gefokte Friezen krijgen van hun fokkers vaak Friese namen. Vaak wordt ook een bij het KFPS geregistreerde stalnaam ter onderscheiding achter de gekozen naam gezet (bijvoorbeeld Jelte fan de Fiifhoeke). Ook de beginletter van de achternaam van de fokker wordt vaak toegevoegd. Het KFPS (zowel in binnen- als buitenland geboren veulen) hanteert in 2023 de beginletters W, X, Y of Z.

Het KWPN- Stamboek:

Het KWPN stamboek heeft weinig tot geen eisen ten aanzien van namen voor veulens behalve dat elk jaar een eigen letter heeft. Voor 2023 is dat de letter T. De naam mag maximaal 20 letterposities bevatten. Het ‘lettersysteem’ bij het KWPN is een jarenlange traditie. Zelfs voordat het KWPN-stamboek bestond en paarden in de meeste gevallen tot het Gelderse stamboek behoorden, werd er al aan elk jaar een letter toegewezen. Bovendien is het gewoon praktisch, je weet in no-time hoe oud een paard is. Hou er rekening mee dat de W, de X en de Y worden overgeslagen.

Voor het KFPS gelden 2023 dus de letters W,X,Y en Z en voor het KWPN is de letter T aan de beurt. Welke namen denk jij dat er populair gaan zijn?